• اخبار

دوره آموزشی "اصول برنامه ریزی وسیاستگذاری فرهنگی(ویژه مدیران میانی)"
دوره آموزشی "اصول برنامه ریزی وسیاستگذاری فرهنگی(ویژه مدیران میانی)" با حضور جمعی از مدیران میانی برگزار شد.
دهمین جلسة «کمیتة نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها»
دهمین جلسه «کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها» با هدف تصمیم گیری نهایی درباره پیشنهادهای واصله، طی هفته دوم مردادماه سال جاری، با حضور جناب آقای دکتر سرابی مدیر کل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری و سایر اعضای محترم کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، در محل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سرابی، ضمن ابراز تشکر از حضور اعضاء محترم کمیته، به لزوم تداوم و استمرار نظام پیشنهادها به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارهای نظامهای مدیریتی در شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری اشاره داشته و اذعان نمودند: با تداوم و استمرار نظام پیشنهادها، میتوان از دانش و اندیشه کارکنان برای مسأله یابی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. در این نظام؛ کلیه کارکنان، از عالی ترین رده های سازمانی تا سایر سطوح آن، میتوانند تفکر، تجربه و دانش خود را در قالب «پیشنهاد» جهت رفع نارساییهای موجود در روند کاری و بهبود روشهای انجام آن ارائه دهند.
تصویب برنامه آموزشی سال 1397
برنامه آموزشی کارکنان وزارت متبوع درسال 1397 ابلاغ گردید.
فرا رسیدن عید سعید فطر
تبریک عید سعید فطر
معارفه آقای سید سعید سرابی بعنوان مدیرکل دفتر نوسازی وتحول اداری
جلسه تودیع جناب آقای نصرالله مرادی مدیرکل سابق ومعارفه جناب آقای سید سعید سرابی بعنوان مدیرکل جدید دفتر نوسازی و تحول اداری برگزار گردید.
کارگاه آموزشی «حقوق مالکیت ادبی،هنری و حقوق مرتبط»
برگزاری کارگاه آموزشی «حقوق مالکیت ادبی،هنری و حقوق مرتبط» در باغ موزه دفاع مقدس
دوره عمومی روابط سالم زوجین اجرا شد
دوره عمومی « روابط سالم زوجین » در روز دوشنبه مورخ 97/02/24برای کلیه همکاران وزارت متبوع برگزار گردید .
برگزاری چهارمین نشست دو روزه آموزشی- تخصصی استقرار نظام مدیریت بهره وری در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ا ستانها
چهارمین نشست دو روزه آموزشی- تخصصی «استقرار نظام مدیریت بهره وری» با موضوع «تدوین سند بهره وری در ادارات کل استان ها» در روزهای 23و 24 اردیبهشت ماه سال جاری، با حضور مرادی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری، معاونین و نمایندگان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و شفیعی ثابت مشاور سازمان ملی بهره وری در سالن اجتماعات وزارت متبوع برگزار شد.
دوره عمومی روابط سالم زوجین
برگزاری دوره عمومی روابط سالم زوجین به مناسبت روز جهانی خانواده
کارگاه آموزشی حقوق مالکیت ادبی هنری وحقوقی مرتبط
به پیشنهاد دفتر حقوقی وامور مالکیت معنوی وتوسط دفتر نوسازی"کارگاه آموزشی حقوق مالکیت ادبی، هنری وحقوقی مرتبط " برای کلیه شاغلین وزارت متبوع برگزار میشود.