به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
دفتر نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                     
         
           
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 
عنوان دوره: آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق موادی به آن
نوع دوره: آموزش مدیران
 
مدت زمان دوره: 6 ساعت
شرایط متقاضیان: کلیه مدیران سطوح پایه و میانی
 
هدف دوره:انتظار می­رود مدیران پس از پایان دوره: حقوق، تکالیف ،وظایف و ممنوعیتهای ناظر به احکام قانون مربوط را در دستگاههای متبوعه مد نظر قرار دهند.
 
سرفصلهای دوره:
 
موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 27 بهمن ماه 1380 ( ماده 4 ) – قانون اصلاح ماده ( 5 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ( ماده واحده ، ماده 5 – 71 مکرر ) – 5% اعتبارات طرحهای ملی در اختیار وزیر و بالاترین مقام ( ماده 41 ) – اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها ( ماده 42 ) – اراضی ملی ، دولتی و منابع طبیعی ( ماده 69 ) – ابلاغ بودجه دستگاههای اجرای ماده 78 – افزایش اعتبار اجرای وظایف اجتماعی دولت ( ماده 88 ) – پروژه های تملک دارایی ها سرمایه ای وزارتخانه ها و ... ( ماده 89 ) موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مواد 5 – 39 – 41 – 42 – 44 تا 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 54 – 56 – 68 ) و ماده قانون وصول آن
 
زمان برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام می­گردد
محل برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام می­گردد
 
 
فایل دوره:
 
آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق موادی به آن