به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
دفتر نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                               
                                                          
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 
عنوان دوره: آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی
 
 
نوع دوره: آموزش مدیران 
 
مدت زمان دوره: 4 ساعت
 
شرایط متقاضیان: 
 
هدف دوره:انتظار می­رود مدیران پس از پایان دوره: با احکام و ضوابط ناظر بر اموال دولت آشنا شوند.
 
سرفصلهای دوره:
  • تکالیف ذیحسابان و مأموران مالی ( ماده 105 )
  • اموال دولتی (مواد 106 تا 110 و مواد 112 تا 114 قانون محاسبات عمومی کشور
  • اموال غیرمنقول ( مواد 115 و 117 تا 120 ) – مقررات متفرقه ( مواد 128 و 132 )
  • موادی از آئین نامه اموال دولتی ( مصوب 27 تیرماه 1372 و اصلاحات بعدی ) و مواد 2-11 و 12 )
  • بخش سوم اموال غیرمنقول مواد 13 و 16
  • بخش چهارم اموال طرحهای عمرانی (مواد 17-21- 37 تا 39 و 41 )

     

 
زمان برگزاری آزمون:
محل برگزاری آزمون: 
 
فایل دوره: