به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
دفتر نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                                 
                                                          
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 
عنوان دوره: آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
 
 
نوع دوره: آموزش مدیران 
 
مدت زمان دوره: 6 ساعت
 
شرایط متقاضیان:
 
 
هدف دوره: با وظایف دیوان محاسبان کشور آشنا شده و نسبت به مفاهیم درآمد عمومی، درآمد اختصاصی و غیره اطلاعات لازم را کسب نماید.
 
سرفصلهای دوره:
 
  • وظایف و اختیارات دیوان محاسبات (ماده 2 تا 8)
  • سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات (ماده 9 تا 21، 14)
  • تعاریف (ماده 10 تا 23 – 28 تا 31) از قانون محاسبات عمومی کشور
  • درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار (مواد 37 تا 39) – مواد 42 – 43 – 45 – 47 – 49 از قانون محاسبات عمومی کشور
  • معاملات دولتی (ماده 79 تا 82) قانون محاسبات عمومی کشور
  • نظارت مالی (91 تا 93) قانون محاسبات عمومی کشور
  • ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور

     

 
 
زمان برگزاری آزمون:
 
محل برگزاری آزمون:
 
فایل دوره: