به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
مرکز نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                                        
                                                        
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 
عنوان دوره: آشنایی با قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفند 51) و قانون بودجه 1389
 
نوع دوره: بهبود مدیریت - الزامی
 
مدت زمان دوره: 4 ساعت
شرایط متقاضیان:
 
 
هدف دوره:انتظار می­رود مدیران پس از پایان دوره: فرآیند تصویب و ابلاغ بودجه را توضیح دهند. طرحهای عمرانی را تعریف کرده و مسئول تهیه و اجرای آن همراه با استانداردهای لازم را نام ببرند. موارد رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد را شرح دهند.
 
سرفصلهای دوره:
  • ابلاغ بودجه مصوب ( ماده 19 ) – طرحهای عمرانی ( ماده 20 )
  • مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی ( ماده 21 ) – تهیه معیارها و استانداردهای طرحهای عمرانی ( ماده 23 ) رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد ( ماده 38 )
  • قانون بودجه سال 1389 کل کشور
  • تبصره 29 قانون بودجه سال 1344

     

 
زمان برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام می­گردد
محل برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام می­گردد
 
فایل دوره: