به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
دفتر نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                                                                                                
پودمان آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 
عنوان دوره: آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
نوع دوره:آموزش مدیران 
 
مدت زمان دوره: 6ساعت
شرایط متقاضیان: کلیه مدیران سطوح پایه و میانی
 
 
هدف دوره:انتظار می­رود مدیران پس از پایان دوره: با وظایف دیوان محاسبات کشور آشنا شده و نسبت به مفاهیم، درآمد عمومی، وجوه عمومی، درآمد اختصاصی وغیره و همچنین نحوه کار هیأ› های مستشاری و نظارت مالی اطلاعات لازم را کسب نمایند.
 
سرفصلهای دوره:
  •    وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ( ماده 2 تا 8 ) – سازمان وتشکیلات دیوان محاسبات ( ماده 22 )
  •  تعاریف ( ماده 10 تا 23 – 28 تا 31 – 37 تا 39 – 42 تا 45 -47 – 49 از قانون محاسبات عمومی کشور ) – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار ( مواد 37 تا 39 ) – مواد 42 – 43 – 45 – 47 – 49 از قانون محاسبات عمومی کشور
  •  معاملات دولتی ( ماده 82 ) قانون محاسبات عمومی کشور – نظارت مالی ( 91 تا 93 ) قانون محاسبات عمومی کشور
  •  ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور – نحوه کار هیأت های مستشاری ( ماده 23 ) – مقررات متفرقه ( ماده 39 وتبصره آن و ماده 42 )
 
زمان برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام می­گردد
محل برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام می­گردد
 
فایل دوره: