به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
مرکز نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی 
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                  
                                                          
عنوان دوره: مدیریت اسلامی
 
نوع دوره: بهبود مدیریت
 
مدت زمان دوره: 20 ساعت
شرایط متقاضیان: کلیه مدیران سطوح عملیاتی و میانی
هدف دوره: عملیاتی نمودن آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در نظام اداری کشور
سرفصلهای دوره:
عملیاتی نمودن آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در تفکرات، رفتارها و الگوهای مدیریتی مدیران سیاسی و اداری در نظام اداری کشور
 
 
مدیران فراگیر برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری آزمون که توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار خواهد شد به سایت www.smtc.ac.ir مراجعه نمایند
  • فایلهای دوره مدیریت اسلامی

عنوان فایلتوضیح مختصر 
بررسی نقش نظام آموزش دولتی در اجرای عدالت و ارتقای منابع انسانی تاریخ پخش:28/7/90 مدت:00:28:14 کارشناس/مجری:دکتر مهدوی
بررسی اجرای عدالت در تداوم خدمت کارکنان و مدیران کشور تاریخ پخش:21/7/90 مدت:00:30:00 کارشناس/مجری:دکتر مهدوی
بررسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری کشور تاریخ پخش:31/6/90 مدت:00:28:45 کارشناس/مجری:استادرفیعی
بررسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری کشور تاریخ پخش:24/6/90 مدت:00:28:28 کارشناس/مجری:استادرفیعی
بررسی امر به معروف در نظام اداری تاریخ پخش:17/6/90 مدت:00:30:00 کارشناس/مجری:استاد رفیعی
کرامت انسان در نظام اداری کشور تاریخ پخش:10/6/90 مدت:00:29:55 کارشناس/مجری:دکترمهدوی
تاکید بر اجرای اصلاح در نظام اداری با تکیه بر جهاد اقتصادی تاریخ پخش:3/6/90 مدت:00:29:37 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی چگونگی نظارت بر اصلاح نظام اداری در کشور تاریخ پخش:13/5/90 مدت:00:29:45 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی اجرای عدالت اداری بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری تاریخ پخش:06/5/90 مدت:00:28:36 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی اصلاح رفتار مدیران و مراجعان در ادارات کشور تاریخ پخش:30/4/90 مدت:00:27:00 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی جایگاه وجدان کاری در اصلاح نظام اداری کشور تاریخ پخش:23/4/90 مدت:00:23:23 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصلاح نظام اداری تاریخ پخش:16/4/90 مدت:00:28:56 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی اصلاح نظام اداری در خدمات رسانی به مردم تاریخ پخش:2/4/90 مدت:00:43:10 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی اصلاح نظام اداری در خدمات الکترونیک دولت تاریخ پخش:19/3/90 مدت:00:27:40 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
حرکت هماهنگ و تعاملی مسئولان در ادارات تاریخ پخش:12/3/90 مدت:00:29:26 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
تمرکز زدایی در ادارات و توجه به اقشار مختلف در خدمت رسانی تاریخ پخش:5/3/90 مدت:00:29:30 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی نظام استخدامی و گزینش در ادارات کشور تاریخ پخش:29/2/90 مدت:00:29:29 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی نظام اداری گزینش و استخدام تاریخ پخش:22/2/90 مدت:00:29:03 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی اصلاح نظام اداری براساس ابلاغ سیاستهای کلی رهبر معظم انقلاب تاریخ پخش:15/2/90 مدت:00:29:50 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
بررسی سیاستهای ابلاغی رهبرمعظم انقلاب دراصلاح نظام اداری تاریخ پخش:8/2/90 مدت:00:30:00 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
عدالت یکی از مبانی مدیریت اسلامی تاریخ پخش:1/2/90 مدت:00:29:59 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
تبیین جایگاه ارزش های اسلامی در نظام اداری کشور تاریخ پخش:25/1/90 مدت:00:30:00 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
مدیریت اسلامی تاریخ پخش:26/12/89 مدت:00:29:58 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
مبانی مدیریت اسلامی تاریخ پخش:18/1/90 مدت:00:29:37 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده
مبنای تحول در نظام مدیریتی کشور تاریخ پخش:29/12/89 مدت:00:27:40 کارشناس/مجری:دکتر لطف الله فروزنده