به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
بسمه­تعالی
دفتر نوسازی و تحول اداری
گروه برنامه ریزی آموزشی و بهسازی منابع انسانی
 

مشخصات دوره آموزشی

غیرحضوری - الکترونیکی
 
                        
                                  
عنوان دوره: آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
 
نوع دوره: عمومی
 
مدت زمان دوره: 8 ساعت
شرایط متقاضیان: کلیه مدیران و کارمندان (رسمی، پیمانی، قرار داد کار معین)
 
هدف دوره: آشنا ساختن کارشناسان با مبانی و مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری
 
سرفصلهای دوره:
 
·        خلاصه­ای از سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور
·        کلیات و تعاریف در قانون مدیریت خدمات کشوری
·        راهبردها، فناوری اطلاعات و خدمات اداری
·        حقوق مردم و ارباب رجوع و کارکنان در نظام اداری
·        ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دستگاههای اجرایی
·        شرایط ورود به خدمت و استخدام
·        شرایط انتصاب و ارتقای شغلی
·        توانمند سازی کارکنان
·        نظام حقوق و مزایا
·        نظام تامین اجتماعی و عملکرد
·        نظام مدیریت عملکرد
·        شوراهای مورد اشاره در قانون مدیریت خدمات کشوری
·        حقوق و تکالیف کارمندان و مقررات انضباطی
 
 
 
زمان برگزاری آزمون:
 
محل برگزاری آزمون:
 
فایل های دوره:
1_فایل کمک آموزشی آزمون                                         2_متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
                                                                                  (فایل مرجع اصلی آزمون)
 
 
فراگیران با مراجعه به اسلایدهای power point و مطالعه متن قانون آمادگی لازم برای آزمون را خواهند داشت.