• تقویم دوره های آموزشی و برنامه های پژوهشی دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران سال 91

عنوان فایلاندازه 
کنترل فضا 5,996, KB
فتوژورنالیسم 1,402, KB
بذر پیشنهاد 126, KB
نگاه و توجه 3,368.4 KB
منحنی ها 3,731.5 KB
کادر بندی 539.4 KB
عناصر ترکیب بندی 2,364.2 KB
برقراری ارتباط از طریق عکاسی 1,687.4 KB
حقوق شهروندی در نظام اداری 4,869.8 KB
منشور حقوق شهروندی 1,220.6 KB
آشنایی با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 10,234.3 KB
آمایش فرهنگی سرزمین 7,288.1 KB
اصول و فنون تبلیغات 3,813.5 KB
پیوست بخشنامه مرداد 94 784.3 KB
بخشنامه عمومی جدید 110.6 KB
مزایای آموزش الکترونیکی (مربوط به سمینار استانی ) 119, KB
آموزش مجازی(مربوط به سمینار استانی ) 2,290.5 KB
آموزش الکترونیکی (مربوط به سمینار استانی ) 3,021.1 KB
جزوه دوره آموزشی "برنامه ریزی استراتژیک " 2,971.6 KB
جزوه دوره آموزشی "برنامه ریزی استراتژیک " 1,405.6 KB
جزوه دوره "گزارش نویسی در بازرسی" 645.3 KB
سرفصل دوره های آموزشی سال 96 2,491, KB
تقویم آموزشی استان تهران سال 1396 1,280.3 KB
پیشنهادات مصوب 438.5 KB
کلیات دوره های آموزشی سال 1397 472, KB
صدور مجوز ها 99.1 KB
کلیات آموزش 1395 754.6 KB
فایل outlook 2,607.3 KB
فایل powerpoint 3,394, KB
فایل excel دوره مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه 3,749.6 KB
فایل word دوره مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه 3,110.5 KB
جامعه شناسی دین 482.1 KB
جامعه شناسی تبلیغات 414.6 KB
عناوین پیشنهادهای مصوب 63.7 KB
نتایج تعیین سطح زبان انگلیسی 160, KB
راهنمای ثبت نام دوره های الکترونیکی 2,135, KB
6-تقاضانامه 97.3 KB
اصول و روش ترجمه 99.9 KB
فرهنگ عفاف و حجاب در تحکیم بنیان‌ خانواده 174.9 KB
تاثیر عفاف و حجاب بر کاهش اسیب های اجتماعی 235.1 KB
حقوق شهروندی 71.6 KB
دوره های تخصصی 25.7 KB
فهرست کارکنان تبدیل وضعیت شده 24, KB
بخشنامه فناوری اطلاعات 2,391.2 KB
اطلاعات مسئولین آموزش استانها 42.5 KB
نمونه سوالات دوره امر به معروف و نهی ازمنکر 32.5 KB
10 درس امر به معروف 346.5 KB
عناوین پیشنهاد های ارسال شده 155.4 KB
سوالات دوره آموزشی حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی 92.2 KB
آمار موضوعی 184.7 KB
راهنمای سیستم پذیرش و بررسی پیشنهادها 550.1 KB
نمونه سوالات دوره آموزشی نماز و سلامت 77.3 KB
کلیات آموزش سال 1394 725.6 KB
دوره آموزشی نماز و سلامت 1,826, KB
بخشنامه نظام پیشنهادات 61.4 KB
چاقی و افزایش وزن 2,468.1 KB
فعالیت بدنی مطلوب و شیوه زندگی سالم 3,503.9 KB
تغذیه سالم 649, KB
سوالات پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی 225.5 KB
سیاست های کلی نظام اداری 109.6 KB
سند چشم انداز بیست ساله 138, KB
سرپرستی سازمان 571.8 KB
مدیریت دانش 3,249.8 KB
مدیران کهنه کار 326.3 KB
چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ 315.2 KB
از خوب به عالی 230.6 KB
5 دشمن کار تیمی 195.3 KB
نقشه راه اصلاح نظام اداری 3,455.9 KB
جزوه دوره آموزشی روش های جمع آوری اطلاعات آماری 1,838, KB
راهنمای ثبت اطلاعات مدیران 219.8 KB
قانون اساسی 422.1 KB
تقویم استانداری 93 3,336.1 KB
کلیات آموزشی سال 93 535.7 KB
سرفصل های استانها سال 93 1,121.8 KB
برامه آموزشی استانها سال 93 1,031.6 KB
تقویم دوره ای آموزشی 93 150.7 KB
تفسیر سوره مبارکه یونس 587.5 KB
سیره نبوی 997.8 KB
فایل نمونه سوالات دوره آموزشی ساختار و تشکیلات 97.4 KB
جزوه آموزشی سازمان و ساختار تشکیلات 967.7 KB
مدیریت رفتار سازمانی 68.8 KB
حقوق اداری مدیران پایه 68.6 KB
ارتباط سازمانی 91.4 KB
ارتباطات سازمانی 75.2 KB
نمونه سوالات ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 70.7 KB
مدیریت منابع انسانی 10,205, KB
فرم ثبت نام دوره ها 29.4 KB
ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 1,782.5 KB
رفتار سازمانی 5,140.3 KB
حقوق اداری 4,465.9 KB
حقوق اداری کارشناسان مسئول مدیران پایه 2,914.4 KB
ارتباطات سازمانی 5,446.6 KB
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری 155.7 KB
کلیات مدیران 163.6 KB
مسئول خدمات مالی 217.7 KB
مسئول خدمات اداری 124.2 KB
مدیر اداری و مالی 195.6 KB
حقوقی 340.8 KB
روابط عمومی 216.2 KB
کارشناس و کاردان برنامه و بودجه 147.7 KB
کارشناس و کاردان امور اداری 192.6 KB
کارگزین 204.5 KB
رئیس دفتر 129.3 KB
حسابداری-ذیحساب 222.3 KB
بخشنامه مشترک اداری 745.4 KB
بازرس 162.1 KB
تقویم دوره های آموزشی استانداری تهران 4,677.2 KB
تقویم استانداری تهران 4,677.2 KB
سرفصل دوره های آموزش ضمن خدمت 305.8 KB
برنامه آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان در سال 92 92.5 KB
فرم شماره 2 53.9 KB
فرم شماره 1 46.3 KB
کلیات آموزشی 92 323.2 KB
تشکیلات و ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 991.5 KB
جدول زمانبندی دوره های آموزش توجیهی 94.5 KB
بخشنامه آموزش 68.3 KB
دستورالعمل گواهینامه 139.9 KB
فرم درخواست دوره 41.2 KB
فرم درخواست دوره کارکنان 41.2 KB
سرفصل های دوره های آموزشی سال 91 2,563.5 KB
کلیات دوره های آموزشی سال 91 631.1 KB
تقویم دوره های آموزشی استانداری سال 91 7,070.8 KB
کلیات دوره های آموزشی سال 1390 وزارتخانه 324.5 KB
سرفصل های دوره های آموزشی سال 1390 وزارتخانه 1,874.1 KB
تقویم دوره های آموزشی و برنامه های پژوهشی دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران سال 90 1,512.5 KB