به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
عنوان فایلاندازه 
بررسی نقش نظام آموزش دولتی در اجرای عدالت و ارتقای منابع انسانی 2,482.8 KB
بررسی اجرای عدالت در تداوم خدمت کارکنان و مدیران کشور 2,637.9 KB
بررسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری کشور 2,527.2 KB
بررسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری کشور 3,336.9 KB
بررسی امر به معروف در نظام اداری 3,514.1 KB
کرامت انسان در نظام اداری کشور 3,507.4 KB
تاکید بر اجرای اصلاح در نظام اداری با تکیه بر جهاد اقتصادی 3,471.7 KB
بررسی چگونگی نظارت بر اصلاح نظام اداری در کشور 3,487.2 KB
بررسی اجرای عدالت اداری بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری 3,352.3 KB
بررسی اصلاح رفتار مدیران و مراجعان در ادارات کشور 3,163.3 KB
بررسی جایگاه وجدان کاری در اصلاح نظام اداری کشور 2,742.1 KB
بررسی ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصلاح نظام اداری 3,392.9 KB
بررسی اصلاح نظام اداری در خدمات رسانی به مردم 3,240.3 KB
بررسی اصلاح نظام اداری در خدمات الکترونیک دولت 3,244.4 KB
حرکت هماهنگ و تعاملی مسئولان در ادارات 3,431.4 KB
تمرکز زدایی در ادارات و توجه به اقشار مختلف در خدمت رسانی 2,594.5 KB
بررسی نظام استخدامی و گزینش در ادارات کشور 2,593, KB
بررسی نظام اداری گزینش و استخدام 2,555.1 KB
بررسی اصلاح نظام اداری براساس ابلاغ سیاستهای كلی رهبر معظم انقلاب 2,623.7 KB
بررسی سیاستهای ابلاغی رهبرمعظم انقلاب دراصلاح نظام اداری 2,638.4 KB
عدالت یکی از مبانی مدیریت اسلامی 2,636.3 KB
تبیین جایگاه ارزش های اسلامی در نظام اداری کشور 2,637.5 KB
مدیریت اسلامی 3,512.8 KB
مبانی مدیریت اسلامی 2,605.1 KB
مبنای تحول در نظام مدیریتی کشور 3,242.9 KB