• تماس با ما

 

آدرس : میدان بهارستان_ خیابان کمال الملک _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ ساختمان مرکزی _ طبقه دوم _دفتر نوسازی و تحول اداری

تلفن : 6_  33966065

دورنگار: 33966064  

 email مرکز:nosazi@farhang.gov.ir