• اخبار

تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر سال 1395
از برترین های نظام پیشنهادات در سال 1395 با هدف توسعه فرهنگ مشارکتی؛ با حضور دبیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در تاریخ 25/11/95 در دفتر نوسازی و تحول اداری تقدیر به عمل آمد.
از برگزیدگان طرح تکریم ارباب رجوع تقدیر شد
از برگزیدگان طرح تکریم ارباب رجوع ، طی مراسمی در دفتر نوسازی و تحول اداری تقدیربعمل آمد. در این مراسم که با حضور مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و معاون دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و جمعی دیگر ازرؤسای ادارات و گروه ها تشکیل گردید؛ به کارکنانی که در طول سال 1394 بر اساس نظر سنجی از مردم انتخاب شده اند، با اهداء تقدیر نامه از خدمات آنها تجلیل شد. برگزیده شدگان شامل همکارانی می شوند که در ساختمان مرکزی شاغل بوده و با ارباب رجوع ارتباط مستقیم داشته اند. "طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع" یکی از برنامه های تحول اداری کشور می باشد که هر ساله به منظور شناسایی افراد برگزیده اجرا می گردد.
اطلاعیه :قابل توجه کلیه همکاران محترم ستاد و استان
ثبت نام مجدد دوره های عمومی فناوری اطلاعات از تاریخ 95/11/19 به مدت یک هفته تا تاریخ 95/11/27 برای همکارانی که در نوبت قبل موفق به ثبت نام نشده اند.شروع دوره ها از تاریخ 96/2/2 می باشد.همکاران جهت ثبت نام می توانند به آدرس iranlms.ir/farhangmdhc و یا سایت دفتر نوسازی و تحول اداری بخش آموزش ضمن خدمت "ثبت نام دوره های آموزشی مجازی فناوری اطلاعات " مراجعه نمایید.
پنجمین کارگاه آموزشی با موضوع« تبیین نظام اجرایی مدیریت بهره وری »
در راستای اجرای وظایف محوله به دستگاه های اجرایی در ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای (ث) و (د) برنامه جامع بهره وری کشور (مصوبه شماره 75599/ت50985ﻫ مورخ 11/6/1394 هیأت محترم وزیران) مبنی بر استقرار چرخه مدیریت بهره وری و درجهت پیشبرد مرحله دوم طرح پژوهشی « استقرار نظام مدیریت بهره وری در وزارت متبوع » ، «گروه مدیریت بهره وری و برنامه ریزی نیروی انسانی دفتر نوسازی و تحول اداری» اقدام به برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی کارگروه های تخصصی با موضوع «تبیین نظام اجرایی مدیریت بهره وری» در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در تاریخ 11/11/1395 نمود.
برگزاری اولین دوره آموزشی «اقتصاد مقاومتی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اولین دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه مدیران کل، معاونین و رؤسای ادارات و مدیران گروه‏های ستادی و مسئولین اقتصاد مقاومتی استان‏ها روز سه شنبه 28 دی ماه در سالن اجتماعات ساختمان فرهنگ برگزارشد. در آغاز این دوره فتحی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‏ ریزی راهبردی و دبیر ستاد گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی طی سخنانی چگونگی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی منطبق با تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را شرح داد.
نشست توجیهی آشنایی ارزیابان با سیستم ارزیابی پذیرش و بررسی پیشنهادات برگزار شد.
در راستای اجرای دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، از آنجایی که یکی از مهم ترین اهداف نظام پیشنهادات ایجاد بهبود روش های سازمانی و تحقق وضعیت مطلوب با روش گردش کار سیستمی و مکانیزه نمودن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات می باشد ، لذا در جهت بستر سازی و تحقق اهداف نظام پیشنهادات، دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مستقر در دفتر نوسازی و تحول اداری اقدام به برگزاری نشست توجیهی با حضور کارشناسان ارزیاب حوزه های تخصصی؛ با موضوع« آشنایی با سیستم پذیرش و بررسی پیشنهادها» با تآکید بر نحوه بررسی ارزیابان بصورت مکانیزه و سیستمی در سالن سازمان سینمایی در تاریخ 1/10/95 نموده است.
اطلاعیه دوره های فناوری اطلاعات
همکاران محترمی که در دوره های الکترونیکی فناوری اطلاعات ثبت نام نموده اند ولی تاکنون موفق به شرکت در آزمون نشده اند و یا حد نصاب قبولی را کسب نکرده اند می توانند در تاریخ های ذیل در آزمون شرکت نمایند.لازم به ذکر است با توجه به آنکه در سه نوبت آزمون ها به صورت رایگان برگزار شده است،در این مرحله جهت شرکت در هر آزمون همکاران بایستی قبل از شرکت در ازمون با مراجعه به پنل شخصی خود مبلغ 48000 ریال به حساب مشخص شده واریز نمایند.(پرداخت الکترونیکی)
آزمون دوره فناوری اطلاعات"مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه"در تاریخ 95/9/15 مجددا برگزار می گردد.
همکاران محترمی که در دوره ثبت نام کرده اند و تاکنون در آزمون "مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه" شرکت نکرده و یا حدنصاب قبولی را کسب ننموده اند می توانند در تاریخ مذکور در آزمون شرکت نمایند.
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان آموزش استانها
نظر به درخواست و نیاز استانها به برگزاری دوره های آموزش تخصصی به صورت متمرکز،گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دفتر نوسازی و تحول اداری دوره های آموزشی :1-مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی (8 ساعت) 2_ فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی (16 ساعت) را در تاریخ های 24 و 25 آبان ماه برای کلیه مسئولین آموزش استانها در ساختمان فرهنگ واقع در خیابان ظهیرالاسلام برگزار نمودند و در پایان دوره گواهینامه آموزشی به شرکت کنندگان در دوره داده شد.فایل دوره مذکور بر روی سایت ،بخش آموزش ضمن خدمت قرار داده شده است.
قابل توجه همکاران محترمی که در آزمون مهارت حرفه ای و اداری کار با رایانه مورخ 95/8/3 شرکت نموده اند:
حد نصاب قبولی در آزمون 20 پاسخ صحیح معادل درصد پاسخگویی 50 می باشد لذا شرکت کنندگانی که این حد نصاب را کسب نموده اند الزامی به شرکت مجدد در آزمون را ندارند.